Hlavní informace

Chemspec 150

chemspec-150

Plně automatický kompaktní analyzátor močoviny.

Využívá modifikované Berthelotovy reakce ke stanovení močoviny nebo celkového obsahu močovinného dusíku, a to s enzymatickou přípravu a kolorimetrickou detekcí. Oproti ostatním analyzátorům se vyznačuje minimálními náklady na vzorek a krátkým startovacím časem.

Část vzorku mléka je nasáta do termostatované komůrky v karuselu, kde dochází k enzymatickému rozštěpení močoviny ureázou na čpavek a oxid uhličitý. Po inkubační době je přidán aktivátor a barvivo, jehož intenzita je úměrná obsahu čpavku, a změřená kolorimetricky v transflektanční kyvetě. V dvoukanálové FIA soustavě jsou tedy v mléce porovnávány obsahy přírodního a převedeného čpavku v diferenčním módu.
Použití katalyzátoru v barvivu urychluje reakci, zintenzívňuje zabarvení a tím zvyšuje citlivost. Ředění vysoce přesným dispenzerem (umožňující vynechání kroku předředění) snižuje opacitu, usnadňuje optické měření a zamezuje interferenci jiných složek.

Odkaz na stránky výrobce zde.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické.


Hydraulická část je tvořena po směru pohybu vzorku automatickou pipetou, vyhřívaným karuselem se 17 inkubačními komůrkami, přesnými dávkovacími čerpadly poháněnými krokovými motory, a optickou transreflektanční kyvetou.

Optickou část tvoří na jedné straně zdroj světla, měricí kyveta, a kolorimetr k vyhodnocení zeleného komplexu.

Elektronická část, řízená zabudovaným počítačem, vyhodnocuje výsledný signál dvojice vzorků s původním a ureolyticky získaným čpavkem. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika.
Hardware PC umožňuje zobrazování dat a diagramů včetně vitálních funkcí analyzátoru močoviny na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry. Výsledky jsou podle přání zobrazeny v libovolných jednotkách.

Prospekt zařízení ke stažení zde.

Technické parametry

Rychlost analýzy > 150 vzorků za hodinu
Měřicí rozsah 0 - 40 mg/dl močovinného dusíku
0 - 86 mg/dl močoviny
0 - 1,43 mmol/dl močoviny
Přesnost Cv > 5 %
Opakovatelnost Cv > 1,5 %
Spotřeba na test mléko 2,5 ml
chemikálie
Napájení 230 V, 50 Hz, 220 VA
Rozměry 63 x 38 x 27 cm, 23 kg