Hlavní informace

Analyzátor B150

analyzator-b150

Infračervený transmisní fotometr v MIR oblasti (2-15 µm) pro stanovení tuku, bílkoviny, laktózy a sušiny.

Přitom využívá stejný jednopaprskový optický systém, používaný v rychlých analyzátorech Bentley pro sériovou analýzu. Vzhledem k tomu, že obsahuje minimální množství pohyblivých dílů (např. čerpadlo pracuje s hydraulickým přenosem výkonu), je navržen pro mnohaletý provoz s minimální údržbou bez servisních zásahů.
Analyzátor je ovládán vestavěným PC, což umožňuje naprostou flexibilitu, ať již prakticky neomezeným množstvím kalibrací pro jednotlivé produkty, tak i výstupem dat na monitor, pevný disk, disketu, tiskárnu či modem. Rovněž software včetně ovládání je intuitivní, takže práce s přístrojem není omezena zbytečně složitými procedurami. Systém obsahuje vlastní diagnostiku pro předcházení a odstraňování chyb. Možnost připojení automatického podavače.
V plně automatické verzi s podavačem je analyzátor plně propojitelný s počítačem somatických buněk Somacount 150 k získání kombinovaného systému.

Prospekt ke stažení zde.

Od roku 2014 je analyzátor vyřazen z nabídky výrobce.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické.


Hydraulická část je tvořena po směru pohybu vzorku automatickou pipetou, spolehlivým průmyslově používaným homogenizačním systémem (přístupným zvenku), výkonnou pumpou s hydraulickým přenosem výkonu (minimum pohyblivých částí), a po ventilu nakonec optickou kyvetou.


Optickou část tvoří na jedné straně zdroj infračerveného záření (s neomezenou životností), systém IR filtrů s diskrétními vlnovými délkami (řízený krokovým motorem, a nastavený na optické maximum každého filtru), optikou kyvetou se vzorkem, a končí v detektoru IR záření.

Elektronická část, řízená zabudovaným počítačem, vyhodnocuje výsledný signál a přepočítává pohlcení dané vlnové délky na koncentraci jednotlivých mléčných složek. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika.
Hardware PC umožňuje zobrazování dat včetně vitálních funkcí analyzátoru na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.

Rychlost analýzy > 150 vzorků za hodinu (podle viskozity)    Přesnost
Měřicí rozsah 0 - 50 % tuku Cv < 1,0 % (Gerber)
  0 - 15 % bílkoviny  Cv < 1,0 % (Kjeldahl)
  0 - 15 % laktózy  Cv < 1,0 % (polarimetrie)
  0 - 60 % sušiny  Cv < 1,0 % (gravimetrie)
Opakovatelnost Cv < 0,5 %   
Napájení 230 V, 50 Hz, 400 VA  
Rozměry 52 x 38 x 38 cm, 50 kg