Hlavní informace

B2000

b2000

Infračervený transmisní fotometr v MIR oblasti (2-15 µm) pro stanovení tuku, bílkoviny, laktózy a sušiny.

Používá jednopaprskový optický systém, který obsahuje minimální množství pohyblivých dílů (např. čerpadlo pracuje s hydraulickým přenosem výkonu) a je navržen pro mnohaletý provoz s minimální údržbou bez servisních zásahů. 

Analyzátor je ovládán externím PC, což umožňuje naprostou flexibilitu, ať již prakticky neomezeným množstvím kalibrací pro jednotlivé produkty, tak i výstupem dat na monitor, pevný disk, disketu, tiskárnu či modem. Rovněž software včetně ovládání je intuitivní, takže práce s přístrojem není omezena zbytečně složitými procedurami. Systém obsahuje vlastní diagnostiku pro předcházení a odstraňování chyb. Automatický podavač pro různé typy vzorkovnic je oddělitelnou součástí přístroje. Analyzátor umožňuje se společným podavačem propojení s počítači somatických buněk Somacount 300 event. Somacount 500 na kombinovaný analyzátor.

Od roku 2014 je tento přístroj nahrazen kombinavaným analyzátorem Bentley DairySpec Combi 300, případně Bentley FTS Combi 400-500-600.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické.

Hydraulická část je tvořena po směru pohybu vzorku automatickou pipetou, spolehlivým průmyslově používaným homogenizačním systémem (přístupným zvenku), výkonnou pumpou s hydraulickým přenosem výkonu (minimum pohyblivých částí), a po ventilu nakonec optickou kyvetou.

Optickou část tvoří na jedné straně zdroj infračerveného záření (s neomezenou životností), systém IR filtrů s diskrétními vlnovými délkami (řízený krokovým motorem, a nastavený na optické maximum každého filtru), optikou kyvetou se vzorkem, a končí v detektoru IR záření.

Elektronická část, řízená externím počítačem, vyhodnocuje výsledný signál a přepočítává pohlcení dané vlnové délky na koncentraci jednotlivých mléčných složek. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika.
Hardware PC umožňuje zobrazování dat včetně vitálních funkcí analyzátoru na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry. 

 Bentley B2000

Rychlost analýzy až 500 vzorků za hodinu    
Měřicí rozsah 0 - 15 % tuku přesnost Cv < 1,0 % (Gerber)
  0 - 15 % bílkoviny   Cv < 1,0 % (Kjeldahl)
  0 - 15 % laktózy   Cv < 1,0 % (polarimetrie)
  0 - 45 % sušiny   Cv < 1,0 % (gravimetrie)
Opakovatelnost CV < 0,5%    
Napájení 230 V, 50 Hz, 400 VA    
Rozměry 55 x 55 x 38 cm, 50 kg
{rsform 1}