Hlavní informace

Combi 150

combi-150

Kombinovaný analyzátor mléka Combi 150 v sobě slučuje schopnosti a výhody jak infračerveného analyzátoru mléčných složek Bentley 150, tak i počítače somatických buněk Somacount 150.

Uživatel získává univerzální automatický přístroj v kompaktním provedení, s automatickým podavačem, který měří tuk, bílkovinu, laktózu, sušinu celkovou a tukuprostou, i počet somatických buněk - to vše s rychlostí 150 vzorků za hodinu.
Infračervená část obsahuje osvědčený jednopaprskový fotometr v MIR oblasti (2-15 µm), účinný homogenizátor a velmi odolné čerpadlo s hydraulickým přenosem výkonu, čímž je počet pohybujících se dílů snížen na minimum. Počítač somatických buněk (od zakladatelů tohoto systému v oboru) pracuje na principu průtokové cytometrie s laserovým zdrojem světla. Obsahuje pouze několik pohyblivých částí, což také redukuje opotřebení a servisní zásahy. Obě komponenty jsou uživatelsky jednoduché a mají pokročilou diagnostiku.

Od roku 2014 je tento přístroj nahrazen kombinavaným analyzátorem Bentley DairySpec Combi 150.

Kombinovaný systém sestává z automatického podavače s pipetou, který je společný oběma částem, z infračerveného analyzátoru mléčných složek Bentley 150, a počítače somatických buněk Somacount 150. Oba systémy jsou popsány v samostatných materiálech.

Elektronické části, řízené zabudovanými počítači, vyhodnocují výsledné signály a zobrazují koncentraci jednotlivých mléčných složek a počty somatických buněk. Kromě toho se starají o veškeré mechanické činnosti systémů. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika.

Hardware PC umožňuje zobrazování dat na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.

Rychlost analýzy až 150 vzorků za hodinu
  Analyzátor složek Počítač buněk
Měřicí rozsah 0 - 50 % tuku 0 - 10.000.000 buněk
    0 - 15 % bílkoviny
    0 - 15 % laktózy
    0 - 60 % sušiny
Opakovatelnost Cv < 0,5 % Cv < 5 %  
Napájení 230 V, 50 Hz, 400 VA 230 V, 50 Hz, 350 VA
Rozměry 52 x 38 x 38 cm, 50 kg 52 x 38 x 38 cm, 33 kg
{rsform 1}