Hlavní informace

Combi 2300

combi-2300

Kombinovaný analyzátor mléka Combi 2300 v sobě slučuje schopnosti a výhody jak infračerveného analyzátoru mléčných složek Bentley 2000, tak i počítače somatických buněk Somacount 300.

Uživatel získává univerzální automatický přístroj v kompaktním provedení, s automatickým podavačem, který měří tuk, bílkovinu, laktózu, sušinu celkovou a tukuprostou, i počet somatických buněk - to vše s rychlostí 300 vzorků za hodinu. 

Infračervená část obsahuje osvědčený jednopaprskový fotometr v MIR oblasti (2-15 µm), účinný homogenizátor a velmi odolné čerpadlo s hydraulickým přenosem výkonu, čímž je počet pohybujících se dílů snížen na minimum. 

Počítač somatických buněk (od zakladatelů tohoto systému v oboru) pracuje na principu průtokové cytometrie s laserovým zdrojem světla. Obsahuje pouze několik pohyblivých částí, což také redukuje opotřebení a servisní zásahy.
Obě komponenty jsou uživatelsky jednoduché a mají pokročilou diagnostiku.

Od roku 2014 je tento přístroj nahrazen kombinavaným analyzátorem Bentley DairySpec Combi 300, případně Bentley FTS Combi 400-500-600.

Kombinovaný systém sestává z automatického podavače s pipetou, který je společný oběma částem, z infračerveného analyzátoru mléčných složek Bentley 2000, a počítače somatických buněk Somacount 300. Oba systémy jsou popsány na samostatných stránkách.

Elektronické části, řízené externími počítači, vyhodnocují výsledné signály a zobrazují koncentraci jednotlivých mléčných složek.a počty somatických buněk. Kromě toho se starají o veškeré mechanické činnosti systémů. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika.

Hardware PC umožňuje zobrazování dat na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.

 B2000

Rychlost analýzy až 500 vzorků za hodinu    
Měřicí rozsah 0 - 15 % tuku přesnost Cv < 1,0 % (Gerber)
  0 - 15 % bílkoviny   Cv < 1,0 % (Kjeldahl)
  0 - 15 % laktózy   Cv < 1,0 % (polarimetrie)
  0 - 45 % sušiny   Cv < 1,0 % (gravimetrie)
Opakovatelnost CV < 0,5%    
Napájení 230 V, 50 Hz, 400 VA    
Rozměry 55 x 55 x 38 cm, 50 kg

 

Somacount 300

Rychlost analýzy až 300 vzorků za hodinu
Měřicí rozsah 0 - 10.000.000 somatických buněk
Přesnost (100 k - 5 M) < 10 %, Cv < 5 %
Korelace na přímou mikroskopii > 0,96
Pracovní faktor < 100
Spotřeba na test mléko pufr 2% roztok RBS
  3,5 ml 3,0 ml 250 ml za hodinu
Napájení 230 V, 50 Hz, 350 VA
Rozměry 66 x 55 x 38 cm, 48 kg
{rsform 1}