Hlavní informace

Bentley DairySpec Combi

bentley-dairyspec-combi

Nejnovější generace kombinovaného analyzátoru Bentley pro analýzu 150 a 300 vzorků mléka za hodinu.

Bentley DairySpec Combi je deskotopový automatický analyzátor složek mléka na principu infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací a počtu somatických buněk v mléce na principu průtokové cytometrie. Skládá se ze dvou modulů přístroje DairySpec FT Automatic a Somacount Automatic. Vyrábí se ve dvou rychlostních modifikacích - 150 a 300 vzorků za hodinu.

Popis modulu DairySpec FT Automatic naleznete na tomto odkazu. Popis modulu Somacount Automatic pak zde.

{rsform 1}