Hlavní informace

Somacount FCM

somacount-fcm

Nová generace průtokových cytometrů k určení počtu somatických buněk v mléce.

 

Počítačem somatických buněk Somacount™ uvedl výrobce v roce 1991 do oboru poprvé průtokovou cytometrii, spočívající v převedení objemu vzorku na lineární řetězec buněk, které po nasvícení laserovým světlem v laminárním proudu neutrální kapaliny vyzařují fluorescenční světelné pulsy, detekované citlivým fotonásobičem a zpracované vyspělým statistickým softwarem. Systém pracuje s nízkými tlaky, všechna čerpadla jsou řízena krokovými motory. Provedení FCM s rychlostí 500 vz/h je vlajkovou lodí počítačů buněk a hodí se především pro plemenářské laboratoře.

Počítač je ovládán externím PC, který umožňuje nejen snadnou kalibraci a kontrolu jednotlivých grafů, ale i výstup dat na monitor, pevný disk, disketu, tiskárnu či do sítě. Rovněž software včetně ovládání je intuitivní v prostředí Windows™, takže práce s přístrojem není omezena zbytečně složitými procedurami. Systém obsahuje vlastní diagnostiku pro předcházení a odstraňování chyb, včetně monitorování a ukládání velkého množství údajů z jednotlivých čidel. Automatický podavač pásového typu pro různé typy vzorkovnic je oddělitelnou součástí přístroje, umožňuje použít různé typy senzorů od čárového kódu po RFID, a současně měří teplotu vzorku ve fázi před mícháním. Analyzátor umožňuje se společným podavačem propojení s analyzátorem mléčných složek Bentley FTS na kombinovaný analyzátor.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické. Hydraulická a optická část je pro zvýšení výkonu při zachování obarvovacích časů zdvojena; současně je možné při udržbě provozovat jen jeden kanál.

Hydraulická část je tvořena po směru pohybu vzorku automatickou pipetou, přesnými dávkovacími čerpadly poháněnými krokovými motory, a měřicími buňkami průtokového cytometru. Ty jsou tvořeny vysoce přesně opracovanými průhlednými kyvetami, ve kterých je zajištěno stálé izostatické laminární proudění neutrální kapaliny. Do tohoto proudu je dopraven lineární řetězec obarvených buněk.

Optickou část tvoří na jedné straně zdroj zaostřeného světla z laseru na pevné fázi, poté průtočné buňky, a nakonec vysoce citlivé fotonásobiče. Somatické buňky, obarvené barvivem DNA fluoreskují, jednotlivé pulsy jsou zachyceny detektorem k dalšímu zpracování.

Elektronická část, řízená externím počítačem, vyhodnocuje výsledný signál a přepočítává s automatickým diskriminátorem distribuci množství a síly záblesků na celkový počet. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika a monitoring údajů.
Hardware PC umožňuje zobrazování dat a diagramů včetně vitálních funkcí počítače buněk na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě či posílání do sítě. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.


Počítač buněk Somacount FCM přesahuje standard IDF 148-2:2006 a požadavky ICAR na měření pro potřeby KU.

Rychlost analýzy 600 vzorků za hodinu
Objem vzorku 5 ml
Teplota vzorku 38 až 42 st. C
Měřicí rozsah 0 - 10.000.000 somatických buněk
Přesnost Cv < 10 % (korelace na DM)
Opakovatelnost Cv < 4 % (PSB < 500.000)
  Cv < 5 % (PSB < 300.000)
  Cv < 7 % (PSB < 100.000)
Chyba z přenosu < 1 %
Pracovní faktor < 150
Napájení 230 V, 50 Hz, 300 VA
Rozměry 60 x 83 x 38 cm, 91 kg
{rsform 1}