Hlavní informace

Projekt OP VK - CZ.1.07/2.4.00/17.0026: Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid

Firma Bentley Czech s.r.o. je členem realizačního týmu projektu OP VK - CZ.1.07/2.4.00/17.0026: Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid.

OPVK Logo

Stránky projektu naleznete na stránkách koordinátora: Mendelova univerzita.

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření partnerské sítě mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti mastitid, zvýšit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků. Výhodou vzniku partnerské sítě je společné využívání výzkumných a vývojových kapacit. Do projektu budou zapojeny zahraniční univerzity a výzkumné instituce, které jsou předpokladem zkvalitnění vzdělávání cílové skupiny. Bude kladen důraz na vytváření společných projektů, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Dále bude věnována pozornost vzniku vzdělávacích a tréninkových modulů, seminářů, konferencí a informačních materiálů s mimořádným důrazem na cílovou skupinu a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Na partnerských institucích budou postupně pořádány semináře, z kterých budou vytvořeny informační materiály. Jedná se především o výměnu informací a prohlubování spolupráce mezi zúčastněnými subjekty s cílem vytvořit účelnou a fungující partnerskou síť. Dále budou podporovány stáže a odborné praxe na jednotlivých institucích a na zahraničních pracovištích, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti mastitid. Rovněž je plánována lektorská a školící činnost zahraničních odborníků v České republice, která mimo jiné rozvine schopnost cílové skupiny diskutovat a řešit výzkumné a vývojové aktivity v anglickém jazyce. Spolupráce mezi subjekty však bude probíhat na bázi oboustranně interaktivních setkání s přímou vazbou na cílovou skupinu.

Další informace

Seznam článků