Hlavní informace

Realizace elektrické ohrady pro koně

realizace-elektricke-ohrady-pro-kone

V červnu roku 2012 jsme byli jako výhradní dovozce elektrických ohradníků a příslušenství značky Speedrite osloveni společností Vrchovina a.s. s poptávkou návrhu a realizace elektického oplocení pro koně v obci Drvalovice

Celkový návrh ohrady byl poměrně komplikovaný vzhledem k variabilitě použití, kterou zákazník při provozu očekával - původní návrh - zde. Modře vyznačené na plánku jsou původně předpokládané brány. V jedné ze sekcí mají být umístěna zvířata plemene Minihorse, která jsou mezi chovateli koní proslulá svým svéhlavým chováním. Pro tuto část oplocení jsme na 150 cm kůlech zvolilli 4 vodiče (s možností vypnutí spodního), pro ostaní sekce 3 vodiče.

Obr 1. Zdroj Speedrite 6000i s funkcí dálkového ovládání a výstupní energií 6 J.

Po prvních návrzích jsme se ustálili na požadavku zpracovat oplocení jako "polopermanentní" - obvodové části oplocení, především směrem k veřejné komunikaci realizovat z dubových impregnovaných kůlů, ostatní části, přeháněcí koridory a sekce z vysoce pevných plastových sloupků. Jako vodič zákazník zvolil bílou 40 mm širokou pásku pro vysoké zatížení. Na základě této specifikace jsme zvolili zdroj pulsů a vytvořili nabídku respektující další přání zákazníka (vypínatelné brány, vypínatelné sekce oplocení atd.), která zákazníkovi poskytla poměrně přesnou představu o ceně jednotlivých komponent i celku. V období července a srpna pak došlo k samotné realizaci, při které byl původní návrh několikrát vylepšen v souladu s požadavky zadavatele - nové koridory, nové sekce a brány - aby bylo ohradu možno co nejefektivněji využít.

Obr. 2 Plán finální realizace oplocení.

Při samotné realizaci byly využity všechny principy pro správnou funkci elektrického oplocení:

 

Spolu s oplocením byla zákazníkovi předána dokumentace a provedena i praktická ukázka funkčnosti ohrady. Výsledky si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

 

{rsform 1}

Další informace

Seznam článků