Hlavní informace

HURIKAN 1000 - Největší mobilní spalovna

hurikan-1000-nejvetsi-mobilni-spalovna

HURIKAN 1000 nabízí bezkonkurenční kapacitu a efektivitu ve spalování velkého množství odpadu, dokáže zpracovat širokou škálu materiálů včetně kadáverů uhynulých zvířat při krizových událostech, propuknutí nákazových situací apod.

Mobilní spalovny jsou nejúčinnějším způsobem, jak zlikvidovat odpad, případně nebezpečný odpad, v odlehlých místech nebo tam, kde není dostupná infrastruktura. Spalování je totiž nejrychlejší metoda odstraňování odpadu i způsob, jak účinně zabránit propuknutí nemocí a epidemií. Bio-security je zajištěna mobilitou spalovny, není nutné převážet odpad a riskovat kontaminaci dalších míst.

HURIKAN 1000 je největší a nejvýkonnější mobilní spalovna od společnosti Waste Spectrum. Robustní, vysoce mobilní a velkokapacitní spalovna určená pro použití všude tam, kde je potřeba trvale odstranit velké objemy odpadů, které je vhodné urgentně spálit. Tato mobilní spalovna byla hlavně vyvinuta pro řešení a rychlou reakci za účelem likvidace kadáverů z oblastí mimořádných událostí či ohnisek nebezpečných nákaz. Nejlepším příkladem mohou být mrtvá těla zvířat z katastrofických událostí (únik ropy, zemětřesení, tajfun), propuknutí nemocí (ptačí chřipka, slintavka, kulhavka, BSE) nebo i zdravotnický odpad. Spalovna tudíž může rychle spalovat přímo v ohnisku nákazy či její blízkosti, což pomáhá zabránit dalšímu šíření nemoci. Spalovna má kontinuální cyklus spalování díky unikátnímu systému odstraňování popela a je plně v souladu s EU legislativou pro provoz na bězných komunikacích.

HURIKAN dokáže dosáhnout rychlosti spalování až 1 000 kg/hod a dle EU ABPR 1069/2009 je tak vyhovujícím modelem. Jedna jednotka spálí více než 20 000 kuřat za den. V ojedinělých situacích lze dosáhnout rychlosti spalování až 3 000 kg/hod. HURIKAN 1000 je plně funkční do 2 hodin po příjezdu do místa spalování. Navzdory své velikosti nabízí snadné ovládání s automatickými spalovacími cykly. Jedná se o dvoukomorovou spalovací pec, která v primární komoře dosahuje teplot od 1 300 °C. Jak pracuje primární komora uvnitř si můžete prohlédnout na videu. Hořáky jsou plně automatizované s elektronickým zapalováním a spalovna je vybavena monitorovacími systémy pro primární a sekundární komoru ke kontrole dosažených teplot. V sekundární komoře je dodržována teplota 850 °C a zadržení spalin po dobu 2 sekund. Plně automatické sekvenční ovládání zajišťuje interní systém PLC, poskytující informace o kontrole jednotlivých pracovních cyklů. Palivem pro tuto mobilní spalovnu je nafta, ale je tu i možnost pohonu na LPG.

Společnost Waste Spectrum například vyrobila tuto spalovací mobilní pec pro největšího producenta brojlerů na Středním Východě – Kingdom of Saudi Arabia. Možnost nahlédnutí do pracovního procesu lze na tomto videu. Dotyčný producent brojlerů zaměstnává více než 10 000 lidí a jejich produkce je 500 000 brojlerů denně a více než milion vajec. Díky této mobilní spalovně se snížil objem produkovaného drůbežího odpadu z 432 tun na 2 tuny popela.

Pro případ řešení krizových situací byly mobilní jednotky zařazeny do krizových plánů řady evropských zemí - např. Švédsko, Estónsko, Litva. Video (Švédsko) je ke shlédnutí zde a zde.

Jiným uživatelem této pece je i Jižní Korea; další infromace např. na tomto odkazu.

Pro bližší informace o tomto systému nás neváhejte kontaktovat.

Další informace

Seznam článků