Hlavní informace

Nový SW pro SCHOK - využití vah Tru-Test pro vážení jehňat

novy-sw-pro-schok-vyuziti-vah-tru-test-pro-vazeni-jehnat2

Pro Svaz chovatelů ovcí a koz jsme vyvinuli aplikaci, která umoňuje komunikaci s indikátory Tru-Test. Aplikace má být využita pro KU jehňat pro automatický záznam vážení.

Softwarová aplikace umožňuje import dat o jehňatech - identifikaci chovu, datum narození a ID zvířete. Pro jednotlivá zvířata v databázi (SQL DB Firebird) umožňuje zadávání výsledků ultrazvukového vyšetření (zmasilost, výška tuku, výška svalu) a váhu v době KU. Spojení s indikatory Tru-Test EziWeight je umožněno pomocí Bluetooth či USB kabelu. Zaznamenané váhy se ukládájí do databáze. Aplikace při vážení umožňuje rychlé filtorvání zvířat podle ID chovu a datumu narození. Celé vážení je tak pro obsluhu mnohem komfortnější, odpadá také nutnost ručního záznamu vah pro jednotlivá zvířata. Součástí aplikace je také datová kostka, která umožňuje základní filtraci, vyhledávání a statistiky nad databází vážení pro jednotlivé parametry a jejich export do MS Excel.

Aplikace je přístupná pro další využití, neváhejte nás kontaktovat také pro vývoj Vašeho vlastního SW řešení.

Další informace

Seznam článků