Hlavní informace

Bentley Czech v Don Whitley Scientific, Velká Británie

bentley-czech-v-don-whitley-scientific-velka-britanie

Zástupci společnosti Bentley Czech s.r.o. na návštěvě přímo u Don Whitley Scientific Limited.

Společnost Bentley Czech zastupuje britskou společnost Don Whitley Scientific na trhu v České a Slovenské republice. Don Whitley Scientific je významný mezinárodní výrobce zvláště anaerobních stanic, hypoxických stanic a přístrojů pro mikrobiologii. Společnost vyrábí, vyvíjí a servisuje své vybavení, které se především využívá v nemocnicích, laboratořích veřejného zdraví, výzkumných ústavech, zdravotních ústavech či univerzitách. 

ANAEROBNÍ STANICE od Don Whitley Scientific vytvářejí velmi přesné a exceletní podmínky pro zpracování, kultivaci a vyšetření vzorků bez vystavení atmosferického kyslíku. Nejoblíbenějším modelem je Whitley A35 Worststion, který je již IV. generací a je inovován a vyvinut dle požadavků pracovníků nemocnic, kde je nejčastěji používán. Největší inovace boxu je absence rukávů, které jsou nahrazeny patentovanými oválnými vstupy, které umožňují pracovat holýma rukama uvnitř boxu a oválný tvar poskytuje maximalní komfort v pohybu. Box může být vybaven i HEPA filtrací, která je pro společnost Don Whitley Scientific unikátním tím, že filtr se nachází uvnitř stanice po celé její délce. 

 HYPOXICKÉ STANICE, které dokáží vytvořit přesné normoxické, hypoxické a anoxické pracovní podmínky. Pracovními plyny jsou dusík, kyslík a oxid uhličitý a všechny lze nastavit v různých hladinách. Veškerá čidla pro jednotlivé plyny se nacházejí uvnitř boxu, díky nimž lze sledovat jednotlivé plyny zcela přesně. Všechny hypoxické stanice mohou být vybaveny nejrůznějšími doplňkovými systémy jako je zvlhčovací systém, HEPA filtrace, vstupy pro mikrotitrační pole atd. Vhodné zařízení pro výzkum rakoviny, tkáňových buněk, neurologii nebo buněčných kultur, kde je zapotřebí řídit hladiny kyslíku. Oblíbeným řešením je propojení hypoxické stanice s Whitley i2 Instrument Workstation, kde lze umístit za vhodných podmínek SeaHorse analyzátor. V hypoxystanici za přesných podmínek inkubujeme buňky a přes Whitley tunel jsou transportovány přímo do i2 Workstation pro analýzu na SeaHorsu. I2 stanice je vybavena i vnitřním inkubátorem a uvnitř stanice je udržována stálá teplota 27 °C.

Všechny pracovní stanice lze doplnit dálkovým přístupem a podmínky inkubace tedy lze řídit na dálku, např. přímo z domova. 

Don Whitley Scientific se zabývá i dalším vybavením pro mikrobiologii, čerstvou novinkou je přístroj na automatické spirálové očkování Petriho misek Whitley WASP Touch. Inovativní řešení s nejlepším řešením výkon/cena.

Další novinkou je celá řada stanic pro zajištění mikroaerofilní podmínek. Prvním modelem byla Whitley M35 Workstation, která je adaptací na H35 hypoxystanici. Mikroaerofilní stanice mají stejné výhody jako ostatní boxy od Don Whitley Scientific a lze je naspecifikovat přímo na přání zákazníka. 

Pro bližší informace nás neháhejte kontaktovat.

Další informace

Seznam článků