Hlavní informace

Návštěva brněnské laboratoře pro rozbor mléka v laboratoři Oxygen a firmě Bentley Instruments ve Francii

navsteva-brnenske-laboratore-pro-rozbor-mleka-v-laboratori-oxygen-a-firme-bentley-instruments-ve-francii

V termínu 23.- 26.11. 2015 jsme navštívili se zástupci laboratoře rozboru mléka v Brně laboratoř Oxygen a firmu Bentley Instruments ve Francii ve městě Arras. Návštěva byla uspořádána za účelem ukázky, jak fungují i jiné laboratoře na rozbor mléka v zahraničí. A tímto napomoci ke zlepšení práce, nabytí nových poznatků a ukázat praktickou ukázku organizace práce v jiné laboratoři, kde také probíhají analýzy mléka. 

První části programu bylo seznámení s veškerou prací Bentley Instrument, jejich nové postupy, novinky a vylepšení jako například: detekce ketóz pomoci IR spektroskopie, nové kalibrace, detekce abnormálních vzorků. Novinka v oblasti servisu podporou online, objednávky náhradních dílů a telefonické konzultace. 

Další součástí bylo předvedení firmy Intellitech Automation o robotech, která vyrábí zařízení pro různá odvětví a samozřejmě i pro Bentley Instruments. Jedná se o robot ILAS3000, což je vyvinutý revoluční robot pro manipulaci se vzorkem mléka v průběhu jeho analýzy, od nahřátí vzorku až po ukládání naměřených dat. Robot umožní zpracovat až 600 vzorků za hodinu, což znamená, že za jednu 8 hodinou směnu analyzuje 3 600 – 3 800 vzorků. Dalším robotem je Vial Capping Robot. Plně automatizovaný robot pro disperzi bronopolu do vzorkovnic a jejich následné zavíčkovávání. Roboti napomáhají v laboratoři snížit chybovost, snižují náklady a každý vzorek je změřen naprosto stejně za stejný čas.

Důležitou součástí návštěvy byl i zástupce firmy Tridelta pro prezentaci a i praktickou ukázku nového testu na mléčný amyloid MAA. Po krátké prezentaci k vývoji testu a jeho aplikaci následovala praktická ukázka provádění testu a jeho vyhodnocování. Od pipetování vzorku, přípravy kalibrace po samostatné čtení výsledků a ukázku protokolu o zkoušce.

Následující den byl celý věnován organizaci práce v laboratoři Oxygen, od odběru vzorků, jejich svozu, požadované a prováděné analýzy, zpracování výsledků a jejich rozesílání, ukázky protokolů o zkouškách, akreditace a nakonec i praní vzorkovnic a jejich chystání za pomocí robota. Laboratoř disponuje 5 automobily, které sváží vzorky a v průměru za den dohromady najíždí okolo 600 km. Vzorky do laboratoře musí být dopraveny či doneseny mezi 9.00 – 13.00. Od jedné hodiny odpolední se analyzují na požadované rozbory. Okolo 18.00 hodiny již má chovatel k dispozici výsledky online. Celá laboratoř pracuje na tří směnný provoz, který by měl být v budoucnosti převeden pouze na dvousměnný. Denně se analyzuje 15 tisíc vzorků mléka na základní mléčné komponenty, a to tuk, laktóza, bílkovina a somatické buňky (tyto složky jsou povinné). Na směně jsou vždy 3 pracovníci u přístrojů, plus dva pomocní, kteří zajišťují práci kolem laboratoře (praní vzorkovnic, chystání ostatních zkoušek, pracovní roztoky atd.). Laboratoř Oxygen vlastní 3 přístroje FTS Combi a jeden je obsluhován robotem ILAS3000. V laboratoři se samozřejmě provádějí i další zkoušky jako: mikrobiologické, ELISA testy, PCR, testy na krmivo (5 000 vzorků za den) atd. Dále náaledovala praktická ukázka všech protokolů o prováděných zkouškách a reportů, které dostávají chovatelé.

Zahraniční návštěva byla úspěšná a doufáme, že získané praktické a vědomostí informace budou časem převedeny do praxe i v laboratoři v Brně. Protože laboratoř Oxygen je ukázkou dokonalé práce, kdy ráno odebraný vzorek je přes den změřen a večer se již chovatel má k dispozici výsledky, které mu poskytují podstatné informace.

Odkaz na laboratoř Oxygen na souciálních síti zde.

Další informace

Seznam článků