Hlavní informace

Laboratoř pro rozbor mléka Tartu, Estonsko

laborator-pro-rozbor-mleka-tartu-estonsko

Společnost Bentley Czech na návštěvě v centrální laboratoři pro rozbor mléka Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS ve městě Tartu, Estonsko.

Laboratoř pro rozbor mléka se nachází ve druhém největším městě Estonska - Tartu. Laboratoř zpracovává vzorky, jak pro kontrolu užitkovosti (KU), tak i za účelem zpeněžování. V průměru měsíčně zpracuje laboratoř cca 80 tisíc vzorků mléka. 

Vzorky mléka pro KU jsou sváženy do laboratoře 2 vozy (2 řidiči) přímo z farem dle harmonogramu - přesné datum a hodina svozu. Laboratoř má na starost i nedaleký ostrov odkud vzorky sváží další řidič na smluvené místo. Vzorky jsou převáženy chlazené a ihned po příjezdu uloženy do chladící komory. Vzorky pro zpeněžování nejsou sváženy řidiči, ale institucemi. Ihned po příjezdu do laboratoře je kontrolována teplota vzorků, a jestli je vyšší než 4 °C vzorky nejsou analyzovány. Přesný den kontroly vzorků pro zpeněžování je utajen pro nezávislé výsledky. Vzorky mléka pro zpeněžování jsou opatřeny čárovými kódy.

Laboratoř disponuje 3 přístroji založené na FTIR technologii pro analýzu mléčných složek. Vzorky pro KU jsou analyzovány na základní složky: tuk, bílkovina, laktóza, močovina a počet somatických buněk. Pilotní vzorky pro zajištění a kontrolu stálosti přístroje jsou prováděny po 60 vzorcích a i po ukončení sady vzorku z jedné farmy. Pilotní vzorky se vyrábí laboratoř sama a vždy jsou na každý pracovní týden určeny/vyrobeny nové. Na úseku KU jsou tři pracovníci u přístrojů, v nouzi může jeden pracovník obsluhovat dva přístroje.

Na určení celkového počtu mikroorganismů (CPM) vlastní laboratoř dva přístroje. Toto již spadá pod úsek mikrobilogie. Zde se nacházejí dva pracovníci, kteří provádějí i jiné testy, například určování mastitidy na 4,12 nebo 16 patogenů, pregnancy testy, bod mrznutí, inhibiční látky, ELISA testy atd.  

Po všech požadovaných rozborech je mléko vylito, vzorkovnice vyprány i přepravní boxy. Boxy jsou opět naplněny čistými vzorkovnicemi, které již obsahují i mikrotablety, které dávkují samy laborantky. Přepravní boxy se vzorkovnice jsou poté rozvezeny na farmy dle harmonogramu.

Internetové stránky laboratoře zde.

 

Další informace

Seznam článků