Hlavní informace

Software Ket-Rep

software-ket-rep

Ket-Rep je softwarový (SW) modul pro efektivní využití rozšířených informací o složení a dynamice vlastností mléka prostřednictvím infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (MIR-FT) s měsíční frekvencí.

 

SW využívá vývoje rozšířeného spektra mléčných analýz MIR-FT. Cílem SW je zlepšení včasné identifikace a interpretace výskytu subklinických ketóz (SK) vysoceužitkových krav v počátku laktace. Ket-Rep generuje strukturovaný statistický výstup (Ketosis Report) s analýzou pravděpodobnosti výskytu SK a ekonomických rizik s nimi spojených. SW zpráva má význam pro chovatele dojnic při řízení prevence SK a eliminaci případných ekonomických ztrát jimi způsobovaných. Cílem je zvýšení kvality mléka, provozní jistoty chovatele a bezpečnosti mléčného potravinového řetězce. Z hodnocení na principu zpětné vazby lze odvozovat preventivní opatření v mléčném chovu proti výskytu mlékařských problémů. Ket-Rep byl vyvinut jako autorizovaný software (ASW) na základě vlastních výsledků výzkumu a poradenství při zohlednění příslušných literárních pramenů. Ket-Rep je nyní v použití Plemenárskych služeb Slovenskej republiky a Pieno Tyrimai v Litvě.

Software ke stažení zde. Ke správné funkci SW je potřeba mít nainstalovaný Firbird SQL Server 2.5. 

Další informace

Seznam článků