Hlavní informace

Software PMCIS

software-pmcis

Prediction of Milk Components by Impedance Spectral Data

Měření impedančního spektra (případně spektra posunu fáze střídavého proudu) je široce používanou metodou pro predikci fyzikálně-chemických parametrů vzorků živočišného původu. Tato práce představuje software PMCIS (Prediction of Milk Components by Impedance Spectral Data), který obsahuje souhrn predikčních modelů pro řadu parametrů složení mléčných vzorků na základě impedančního spektra a spektra posunu fáze. Modely byly vytvořeny s použitím PLS kalibrací a mohou být integrovány do měřicích řešení. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro predikci počtu somatických buněk, obsahu bílkovin a laktózy. Aplikace SW s vhodným měřicím zařízením představuje vhodné screeningové řešení pro predikci mléčných složek.

Software obsahující predikční modely pro Unscrambler X 10.3 ke stažení zde.

Članek popisující technické vlastnosti SW ke stažení zde.

Další informace

Seznam článků