Hlavní informace

Software Impe-Coag

software-impe-coag

Vývoj softwarového nástroje (Impe-Coag) pro sledování enzymatické koagulace mléka metodou impedanční spektroskopie.

Impe-Coag je softwarový (SW) nástroj pro sledování změn impedančního spektra v průběhu enzymatické koagulace mléka (syřitelnosti; S) pro podporu kvality v mlékařských technologických procesech. S je důležitá pro produkci mléčných výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Zlevnění, zjednodušení a zrychlení této analýzy s věrohodnými výsledky je prakticky významné. SW Impe-Coag slouží pro ovládání hardware přístroje mScope Instrument (Bentley Czech), k řízení měřicích cyklů a sběru dat o změnách impedančního spektra a spektra fázového posunu. Predikce S s využitím dat pořízených pomocí SW Impe-Coag ukázala korelace 0,98 a 0,87 k referenčním metodám. To jsou velmi příznivé vztahové hodnoty. Variabilita dat získaných pomocí metody Impe-Coag tak vysvětluje 95 a 76 % variability S metodami klasickou a nefelometrickou za uvedených podmínek. SW Impe-Coag byl vyvinut jako autorizovaný software (ASW) na základě vlastních výsledků výzkumu a poradenství při zohlednění příslušných literárních pramenů. 

 

Článek popisující technické vlastnosti SW ke stažení zde.

SW Impe-Coag ke stažení zde.

Další informace

Seznam článků