Hlavní informace

Přípravek s včelím medem, propolisem a konopným olejem pro ošetření dojnic před zasušením

pripravek-zasuseni

Naše společnost je připravena realizovat komerční dodávky přípravku vytvořené na základě PUV2018-35395. Pro realizaci a požadované množství dodávky nás prosím kontaktujte na tel. č. +420776135995.

Technické řešení se týká přípravku s využitím medu, propolisu a konopného oleje, který využívá funkcionalitu těchto komponent (konzervační, resp. antimikrobiální účinky včelího květového medu, resp. propolisu a pozitivní účinky konopného oleje na pokožku) k ošetření struků dojnic před zasušením. Preparát kromě popsaných účinků tvoří perzistentní film na pokožce struku, čímž vytváří mechanicko-biologickou bariéru na struku vemene.

Lihový extrakt z včelího propolisu připravený rozpuštěním propolisu v 80% etanolu do úplného nasycení roztoku při teplotě nižší, než 50 ºC vykazuje antibakterální vlastnosti na řadu patogenů přítomných v prostředí zemědělské prvovýroby. Rozpouštění extraktu je možné urychlit použitím ultrazvukové lázně, která však naruší buněčné struktury inhibovaných bakterií přítomných v extraktu a může mít podle některých zdrojů za následek mírné snížení účinnosti získaného extraktu prostřednictvím snížené reakce imunitního systému příjemce, resp. inhibovat mechanismus antibakteriálního účinku propolisu. Extrakt je možné filtrovat za pomoci aktivního uhlí a peristaltické pumpy, a to zejména k odstranění reziduí voskových částic přítomných v extraktu, případně sloučenin způsobujícím jeho charakteristickou tmavou barvu.

U včelího medu pocházejícího z úlů v bezprostřední blízkosti ploch s vybranými plodinami byly od obsahu 30 % medu ve vodném roztoku prokázány výrazné inhibiční účinky pro řadu bakteriálních druhů – např. Staphyloccocus aureus – viz Tabulka 1.

Tabulka 1: Výsledky antimikrobiálního účinku medů (v %).

Med  -  30 %

č. S. aureus

KA (KTJ/ml)

cukr (%)

K (%)

BK (%)

S (%)

M (%)

51

177

10

24

95

11

100

52

224

0

19

79

21

100

428

161

0

10

27

0

100

431

103

0

33

11

23

100

670

176

0

0

43

0

100

707

183

0

0

25

2

100

KTJ/ml = kolonie tvořící jednotky v 1 ml; KA = kontrolní růst; K = med s obsahem konopného pylu; BK = med bez obsahu konopného pylu; S = řepkový med; M = medovicový med

Účinnost inhibice růstu bakterií pak výrazně klesá s ohledem na obsah včelího medu v roztoku. V souvislosti s prokázanou inhibiční aktivitou včelího medu proti různým typům mezofilních bakterií je v technickém řešení použit také jako konzervační činidlo (bez nutnosti přídavku dalších konzervantů jako např. parabeny).

Konopný olej je oproti jiným rostlinným olejům vhodným médiem, které pomáhá vstřebání léčivých přípravků do pokožky a nalézá tak uplatnění v mnoha veterinárních i humánních přípravcích. Také jeho zevní použití vykazuje dokumentované regenerační, antibakteriální a protizánětlivé účinky, což je v přípravku využito zejména k povrchové regeneraci kůže struku po výrazné mechanické zátěži během laktace a také k vytvoření biochemické bariéry pro vstup mikroorganismů. Nevýhodou využití panenského či jiného surového konopného oleje je jeho nízká světelná a teplotní stabilita při skladování, kdy porušení skladovacích podmínek vyvolává zpravidla záhy tzv. žluknutí oleje a ztrátu jeho mechanických, dietetických a chemických vlastností. V prezentovaném technickém řešení je proto konopný olej použit v emulgované formě, která je stabilizována použitím vhodného emulgátoru a konzervována pomocí účinku vysokého obsahu (více než 30 %) včelího medu. Při pokojové teplotě pak může být přípravek skladován až po dobu 3 měsíců.

Technické řešení využívá recentních kosmetických surovin na bázi anionických polysacharidů přítomných jednak ve včelím medu, jednak připravených pomocí laboratorní manipulace z rostlinného materiálu – např. Glycofilm® 1.5P, Glycopatch® 1.5P (Cosmetics Solabia Group Inc.; M+H s.r.o.; Aston Chemicals Inc.). Použití těchto polysacharidů v kombinaci s obsahem včelího medu min. 30 % a konopného oleje (min. 10 %) tvoří při aplikaci na povrch kůže směrem ven (zejména díky povrchové teplotě struku, přirozeně přítomným aktivátorům a předchozí manipulaci na vzduchu) polopropustný film, který mechanicky zabraňuje prostupu patogenů ke kůži struku, případně ke strukovému kanálku. Na druhou stranu tento film pomáhá udržovat stálou vlhkost při kontaktu přípravku s kůží a tím dopomáhá prodloužené účinnosti aktivních složek – propolisového extraktu, včelího medu a konopného oleje – na pokožku struku.

Jako emulgátor vhodný pro tvorbu emulzí s přídavkem včelího medu (min. 30 %) a konopného oleje byl zvolen emulgátor DOW Corning RM 2051. Tento emulgátor je tvořen emulzí polyakrylátu v silikonovém oleji a umožňuje efektivní emulgaci při nízkém dávkování (1 – 5 %), a to až do formy gelu. Navíc umožňuje emulgaci za studena, což je výhodné zejména kvůli zachování účinku propolisové tinktury a ostatních aktivních látek.

Přípravek se aplikuje na struk vemene dojnic před zasušením a v době stání na sucho pomocí vhodného aplikátoru. Před novou aplikací přípravku je nutné struk očistit od reziduí předchozí aplikace. Po aplikaci je nutné před opětovným vypuštěním zvířete do stáje vyčkat po dobu cca 2 minuty, než dojde k povrchovémé tvorbě filmu. Přípravek pak pomáhá mechanicky a biochemicky chránit strukový kanálek před prostupem patogenů ve stájovém prostředí a zároveň působí regeneračně na tkáň struku.

Další informace

Seznam článků