Hlavní informace

Emulze pro podporu léčby kožních problémů hospodářských zvířat

pripravek-emulze

Naše společnost je připravena realizovat komerční dodávky přípravku vytvořené na základě PUV2018-35524. Pro realizaci a požadované množství dodávky nás prosím kontaktujte na tel. č. +420776135995.

Technické řešení se týká přípravku s využitím konopného oleje a lihového propolisového extraktu, který slouží k podpoře léčby kožních problémů hospodářských zvířat jako jsou povrchové rány na kůži, keratóza pokožky struku či poškození kůže způsobené mechanickým namáháním při dojení.

Technickým řešením je: emulze s obsahem konopného oleje a etanolového propolisového extraktu. Podstata řešení spočívá v tom, že obsahuje  alespoň 15 % hmotn. konopného oleje a alespoň 15 % hmotn. 80% etanolového extraktu z propolisu připraveného jako nasycený roztok při teplotě nižší než 50 ºC.

Propolis je pryskyřičná látka produkovaná včelou medonosnou jako ochranný a stavební materiál úlů. Včely vyrábí propolis z pryskyřičných látek, které získávají z rozličných rostlinných zdrojů (listy, květy, pupeny) a mísí se svými exkrety a včelím voskem. Složení propolisu je velmi proměnlivé, neboť závisí na včelí pastvě, obecně je však propolis tvořen pryskyřičnými látkami, včelím voskem, esenciálními a aromatickými oleji, pylem a dalšími látkami (Ghisalberti a kol., 1979; Toreti a kol., 2013). Řada látek obsažených v propolisu se vyznačuje antibakteriálními, antivirovými, protizánětlivými, hojivými a některými dalšími pozitivními účinky (Ghisalberti, 1979). Za nejvýznamnější skupinu látek, která propůjčuje propolisu biologickou aktivitu, jsou považovány flavonoidy (Marcucci, 1995; Tlak Gajger a kol., 2017). Pro včelstvo představuje propolis látku, která udržuje v úlu prostředí prosté choroboplodných zárodků a chrání tak včely před infekcí, včetně původce moru včelího plodu (Borba a kol, 2013).

In vitro aktivita propolisu byla prokázána proti řadě bakteriálních kmenů (Keskin a kol. 2017; Ugur a kol., 2004), včetně MRSA (Raghukumar a kol., 2010).  In vivo byl na zvířecím modelu zaznamenán pozitivní efekt kombinované aplikace propolisového extraktu a antibiotik při léčbě infekce MRSA (Onlen a kol., 2007).

Lihový extrakt z včelího propolisu připravený rozpuštěním propolisu v 80% etanolu do úplného nasycení roztoku při teplotě nižší než 50 ºC vykazuje antibakterální vlastnosti na řadu patogenů přítomných v prostředí zemědělské prvovýroby. Rozpouštění extraktu je možné urychlit použitím ultrazvukové lázně, která však naruší buněčné struktury inhibovaných bakterií přítomných v extraktu a může mít podle některých zdrojů za následek mírné snížení účinnosti získaného extraktu prostřednictvím snížené reakce imunitního systému příjemce, resp. inhibovat mechanismus antibakteriálního účinku propolisu. Extrakt je možné filtrovat za pomoci aktivního uhlí a peristaltické pumpy, a to zejména k odstranění reziduí voskových částic přítomných v extraktu, případně sloučenin způsobujících jeho charakteristickou tmavou barvu.

V rámci projektu NAZV KUS QJ1510047 proběhlo stanovení  antimikrobiálních účinků propolisových extraktů na vybrané zástupce bakteriálních mastitidních patogenů (Staphylococcus aureus, Escherichia coli) metodou impedanční mikrobiologie a průtokovou cytometrií. 

Další informace

Seznam článků