Hlavní informace

Whitley MG/DG/VA 1000

whitley-1000

Modulární boxy Whitley Workstations (dříve MACS - Modular Atmosphere Controlled System) slouží pro zajištění anaerobního, mikroaerobního nebo řízeného prostředí.

Systém se vyrábí v provedení se směsí plynů, směsi a dusíku, se třemi plyny (H2, CO2, N2) nebo se čtyřmi plyny (vzduch navíc). Velikost 1000 umožňuje vložení maximálně 1080 misek o průměru 90 mm (v nouzi 1400), a to po deseti dvojitými vstupními dvířky, nebo ve velkém zvláštním vstupem ("airlockem"), v každém případě dojde v přechodové komoře k plné výměně atmosféry.

Prospekt výrobce k nahlédnutí zde.

Datasheet boxu k nahlédnutí zde (EN).

Box je krytý akrylátovým štítem k zajištění plné průhlednosti a zároveň korozivzdornosti, automatizovaná kontrola vlhkosti a Anotox® k prodloužení životnosti katalyzátoru. Práce v rukávech holýma rukama, osvětlení dvoustupňové, možnost montáže stereomikroskopu s dlouhou ohniskovou vzdáleností. Většinu údržby lze provádět za provozu, neboť důležité konstrukční uzly jsou přístupné bez porušení atmosféry.

Vstupy pro ruce slouží současně i jako vkládací místa, kterými lze naráz vložit 2x10 misek průměru 90 mm.
Rukávy jsou k dispozici v několika provedeních, kromě běžných latexových doporučujeme volnější plastové s latexovými nátepníky, kde původní PVC rukávu je nyní nově nahrazeno pevnější látkou potaženou polyuretanem (viz prospekt).
V případě nutnosti lze modulárně k boxům připojit 40litrovou vzduchovou propust - airlock.

Provedení Typ Plyny Airlock Rozměry Hmotnost
anaerobní MG1000 směs bez 188 x 80 x 76 cm 185 kg
anaerobní DG1000 směs + N2 bez 188 x 80 x 76 cm 185 kg
variabilní VA1000 čtyři plyny bez 188 x 80 x 76 cm 185 kg
anaerobní MG1000+AL tři plyny TG 241 x 84 x 76 cm 240 kg
variabilní VA1000+AL čtyři plyny VA 241 x 84 x 76 cm 240 kg
{rsform 1}