Hlavní informace

CryoStar Automatic

cryostar

CryoStarAutomatic je přístroj k určení bodu mrznutí mléka referenční kryoskopickou metodou. 

Automatický kryoskop CryoStarAutomatic představuje poslední generaci přístrojů na měření bodu mrznutí mléka referenční kryoskopickou metodou.

Technicky je kryoskop tvořen lázní, která je udržována na přesné podchlazené teplotě, pohonnou jednotkou, která zajišťuje výměnu vzorku a jeho zasunutí do lázně, a detekčním termistorem zasouvaným do vzorku. Protože rychlost měření nelze z fyzikálních důvodů nijak urychlit, je vybaven dvanáctimístným karuselem na kryoskopické zkumavky pro větší komfort obsluhy – vzorky se připraví do zásoby a proces dále pokračuje samočinně.

V návrhu přístroje byly zúročeny dlouholeté zkušenosti, takže provedení lázně je tvořeno velmi stabilním termostatem s Peltierovým článkem, kde chladicí kapalina cirkuluje přesně definovaným způsobem, přičemž lázeň je utěsněna proti vnikání atmosférických par (etylenglykol je hygroskopický). Termistor je naopak tvořen co nejmenší perličkou, takže má velmi rychlou odezvu a jeho hmota neodebírá teplo ze soustavy, neovlivňuje tedy samotné měření.

Zpracování signálu z termistoru se provádí v mikroprocesoru, který kromě výsledné hodnoty dokáže graficky zobrazit průběh měření na podrobném displeji. Tato funkce je zejména důležitá při kontrole atypických vzorků, kdy ze samotného průběhu lze usoudit na charakter problému.

Na rozdíl od přístrojů stejné kategorie má CryoStar řadu vylepšení:

má bezkonkurenční rozlišení na 4 desetinná místa, kromě zobrazování v reálné

čase posílá výsledky současně na sériový i paralelní port, je schopen sám si napájet miniaturní termotiskárnu, a naopak sám může být napájen ze záložního zdroje 12 V. Tuto vlastnost ocení pracoviště, kde dochází k náhodným výpadkům elektrické energie, event. kolísání napětí; měření poté není znehodnoceno.

Samotnou kryoskopii lze nastavit pro měření v jednom ze třech módů: buď s pevným časem (fix time), které je nejrychlejší, nebo tzv. plató (plateau), což je obálka o předem nastavených rozměrech ∆t (např. 20 s) a ∆ϑ (např. 0,2 až 2 mºC), nebo pro referenční metodu hledání ustálené teploty (maximum) podle DIN/ISO/IDF5764.

Referenční měření se doporučuje zejména u malého počtu vzorků, nebo při použití výsledku pro nastavování a kontrolu screeningové metody (kombinace fotometrie a el. vodivosti). Kromě automatické verze lze objednat také jednodušší CryoStar I bez podavače. 

Počet vzorků 12místný karusel / 1 pro CryoStar I
Objem vzorku 2 až 2,5 ml
Rychlost měření až 40 vzorků/h
Rozlišení 0,0001 ºC
Výstupy RS-232 (na PC) a Centronics (tiskárna)
Napájení 230 V, 180 VA
Zálohování 12 V, např. autobaterie
Rozměry 44 x 44 x 20 cm
Hmotnost 14,6 kg

{rsform 1}