Hlavní informace

Hypoxystanice H85

hypoxy-stanice-h85

Provádění studií a výzkumů pomocí hypoxystanice, díky které je možné si řídit obsah kyslíku, oxidu uhličitého, teplotu a vhlhkost, lze získat přesné a reprodukovatelné výsledky.

Hypoxystanice H85 vytváří kontrolovatelné anoxické a hypoxické pracovní podmínky. Je tudíž ideální pro výzkumné pracovníky, kteří si přesně přejí řídit obsah kyslíku, oxidu uhličitého, teplotu a vlhkost u různých buněčných kultur. Toto zařízení je k dispozici i s volitelnou chladící jednotkou určenou pro provoz při 8°C (lze nastavit i jiné teploty). 

Ideální použití stanice H85 je v univerzitních laboratořích, nemocnicích nebo při výzkumu rakoviny.

  • kontrola kyslíku po krocích od 0,1 % až do 20 %, oxidu uhličitého od 0,1 % až do 15 %, relativní vlhkost do 80 % - zajišťuje flexibilitu ve výzkumu a jistotu ve výsledcích,
  • teplotní rozmezí 5° C až do 45°C,
  • k dispozici jsou dva oválné patentované rukávové vstupy ovládané bezdrátovým nožním spínačem, který umožní práci v rukavicích či holými rukama,
  • integrovaný 30 l airlock pro přenos většího množství vzorků nebo dalšího vybavení do pracovního prostředí stanice,
  • barevný dotykový display pro snadné použití a pro vizuální zobrazení parametrů, jako například CO2, O2, vlhkost, teplota a stav airlock cyklusu,
  • plně automatizovaný zvlčovací systém pro udržení sterility uvnitř pracovního prostředí boxu,
  • plně integrované ovládání plynu.

 

Plyny CO2, air, N2
Vstupy

dva oválné rukávové vstupy

integrovaný 30 l airlock

Kapacita 295 l
Rozměry 1570 x 760 x 840 mm, 150 kg