Hlavní informace

Somacount 150

somacount-150

Automatický počítač somatických buněk v mléce založený na principu průtokové cytometrie.

Počítačem somatických buněk Somacount™ uvedl výrobce v roce 1991 do oboru poprvé průtokovou cytometrii, spočívající v převedení objemu vzorku na lineární řetězec buněk, které po nasvícení laserovým světlem v laminárním proudu neutrální kapaliny vyzařují fluorescenční světelné pulsy, detekované citlivým fotonásobičem a zpracované vyspělým statistickým softwarem. Systém pracuje s nízkými tlaky, všechna čerpadla jsou řízena krokovými motory. 
Počítač je ovládán vestavěným PC, který umožňuje nejen snadnou kalibraci a kontrolu jednotlivých grafů, ale i výstup dat na monitor, pevný disk, disketu, tiskárnu či modem. Rovněž software včetně ovládání je intuitivní, takže práce s přístrojem není omezena zbytečně složitými procedurami. Systém obsahuje vlastní diagnostiku pro předcházení a odstraňování chyb. Možnost připojení automatického podavače. 
V plně automatické verzi s podavačem je počítač plně propojitelný s analyzátorem mléčných složek Bentley 150 k získání kombinovaného systému.

Leták k přístroji ke stažení zde.

Od roku 2014 je tento přístroj vyřazen z nabídky výrobce.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické.


Hydraulická část je tvořena po směru pohybu vzorku automatickou pipetou, přesnými dávkovacími čerpadly poháněnými krokovými motory, a měřicí buňky průtokového cytometru. Ta je tvořena vysoce přesně opracovanou průhlednou kyvetou, ve které je zajištěno stálé izostatické laminární proudění neutrální kapaliny. Do tohoto proudu je dopraven lineární řetězec obarvených buněk.

Optickou část tvoří na jedné straně zdroj zaostřeného laserového světla, poté průtočná buňka, a nakonec vysoce citlivý fotonásobič. Somatické buňky, obarvené vhodným barvivem (ethidiumbromid) fluoreskují, jednotlivé pulsy jsou zachyceny detektorem k dalšímu zpracování.


Elektronická část, řízená zabudovaným počítačem, vyhodnocuje výsledný signál a přepočítává s automatickým diskriminátorem distribuci množství a síly záblesků na celkový počet. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika. Hardware PC umožňuje zobrazování dat a diagramů včetně vitálních funkcí počítače buněk na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.

Rychlost analýzy < 150 vzorků za hodinu
Měřicí rozsah 0 - 10.000.000 somatických buněk
Přesnost (100 k - 5 M) < 10 %, Cv < 5 %
Korelace na přímou mikroskopii > 0,96
Pracovní faktor < 100
Spotřeba na test mléko pufr 2% roztok RBS
  3,5 ml 3,0 ml 250 ml za hodinu
Napájení 230 V, 50 Hz, 350 VA
Rozměry 52 x 38 x 38 cm, 33 kg
{rsform 1}