Hlavní informace

Čtečky RF ID

ctecky-rf-id

Čtečky elektronických známek RF ID umožňují zautomatizovat administrativní práci spojenou s vizuální identifikací zvířat v provozu. Mimo jiné nabízejí možnost automatického spárování ušního čísla s váhou zvířete, možnost automatické identifikace na dojírně či ve stáji a mnoho dalších funkcí.

Využití elektronické identifikace zvířat šetří váš čas a minimalizuje lidskou chybu. Díky tomu, že ušní či injekční RF ID identifikační známky jsou malého rozměru, odpadá riziko jejich ztráty. Známky obsahují buď unikátní kód výrobce, nebo národní kód, který odpovídá ušnímu číslu zvířete. Je možné také vytvořit známky s faremní identifikací (např. s čísly 1 - 300), které je možno použít i vícektrát. 

Abychom mohli s RF ID známkami efektivně pracovat, je nutné pořídit vybavení k jejich čtení. Oproti modelům, které nabízeli prosté čtení čipu a zabrazení čísla, vznikla v dnešní době na základě požadavků zákazníků specializovaná zařízení s funkcemi navrženými pro každodenní použití v provozu, která dokáží výrazně ušetřit podíl manuální i administrativní práce.

Tyčová čtečka Tru-Test XRS Reader je příkladem takového zařízení. Čtečka umožňuje čtení na jedno nabití akumulátoru v délce až 19 hodin, je vybavena přehledným displejem, vibrační a zvukovou signalizací. Pro použití čtečky v provozu je vhodný např. následující scénář:

  • identifikace zvířat pomocí ušní či injekční RF ID známky,
  • pořízení databáze čísel zvířat - tj. načtení všech čísel,
  • přiřazení faremní identifikace k ušním číslům v PC,
  • periodické nastavení varování pro daná ušní čísla (např. "aplikace antibiotik", "kontrola paznehtů", atd.),
  • nastavení uživatelských kategorií pro sběr dat (např. "vyřadit/nevyřadit", "plemeno", "OK/zkontrolovat příště", atd.)
  • provozní používání čtečky ve stáji, na pastvě, v dojírně, např. ve spojení s identifikací při vážení, při dalších úkonech, kde musíme využít identifikaci zvířete (např. hledání konkrétního zvířete s veterinářem),
  •  aktualizace dat.

Z popsaného scénáře vyplývá, že čtečka obsahuje řadu doplňkových funkcí, které mohou být využity v provozu. Pokud pracujete s faremní identifikací zvířat (např. čísla od 1 do 300), je možné ve čtečce nastavit jejich spárování s ušními čísly a volitelně zobrazovat místo ušních čísel faremní identifikaci. Široké množství použití nabízí možnost přiřadit ke konkrétnímu číslu tzv. varování. Toto varování je pak zvukově, vibračně a světelně indikováno při čtení konkrétního čísla a jeho text je zobrazen na displeji. Čtečka tak může obsahovat databázi úkonů, které si přejete s konkrétními zvířaty provést, aniž byste při iddentifikaci konkrétního zvířete tento údaj museli hledat v bloku či v hlavě. Pomocí sběru dat při čtení RF ID známek je možné po načtení nového ušního čísla čtečkou zadat pro toto načtené číslo hodnotu jedné z deseti uživatelských kategorií (např. plemeno zvířete). Odpadá tak opět nutnost psaných poznámek a přepisování ušních čísel. 

Možnost automatického párování ušního čísla při vážení zvířat je pro všechny nabízené čtečky samozřejmostí, a to pomocí sériového rozhraní nebo rozhraní Bluetooth u vybraných modelů. 

Pro aplikace, kde je nutné číst RF ID známku na jednom místě u všech procházejících zvířat nabízíme možnost instalace tzv. panelové čtečky, které mají obvykle lepší pokrytí prostoru instalace a čtecí vzdálenost. Panelové čtečky nabízejí robustní řešení pro čtení elektronických uších známek např. v naháněcích uličkách, při vstupu/výstupu z dojírny, ve fixačních klecích. Antény se vyrábějí v několika velikostech, jsou konstruovány přímo do provozu (IP 67). Při využití panelové čtečky v systému průchozího vážení je možné automaticky získat denně údaje o váze jednotlivých zvířat a využít tyto informace např. jako prvotní indikaci zdravotních problémů nebo při návrhu úprav krmné dávky.

Ke čtečkám disponujeme vývojovými knihovnami a jsme tak schopni pro vás vyvinout speciální softwarové aplikace spojené s RF ID identifikací.

Na možnosti instalace, případně vývoje aplikací pro RF ID se prosím informujte pomocí kontaktního formuláře níže.

{rsform 1}